Adatkezelési nyilatkozat

 

A nyilatkozat célja

Jelen nyilatkozat célja, hogy rögzítse a DEB-SZER Bt. (székhely: 4225 Debrecen, Unokakert u. 12., adószám: 22210032-2-09, Cégjegyzékszám: 09-06-014031) mosogatotalcak.hu domain alatt üzemeltet online áruházon keresztül alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

 

Fogalom meghatározások

 • felhasználó: olyan személy, aki internetes böngésző alkalmazáson keresztül webes felületeken adatokat ad és tekint meg

 • weboldal: a mosogatotalcak.hu internetes cím (url) alatt általános böngészőkkel elérhető weboldal

 • személyes adat: olyan adat vagy adatok összessége, amely alkalmas arra, hogy meghatározott személlyel az kapcsolatba hozható legyen

 • adatkezelés: adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, feldolgozása, módosítása, manipulálása, ill. torzítása, bármilyen jellegű hasznosítása, és megsemmisítése.

 • adatkezelő és üzemeltető: DEB-SZER Bt. (székhely: 4225 Debrecen, Unokakert u. 12., adószám: 22210032-2-09, Cégjegyzékszám: 09-06-014031)

 • adatfeldolgozás: adatkezeléssel kapcsolatos operatív művelet

 

A kezelt személyes adatok

A weboldalon a megrendelések rögzítéséhez az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

Kötelezően megadandó adatok:

 • vezetéknév és keresztnév

 • email cím

 • cím

 • telefonszám

 • számlázási név

 • számlázási cím

Nem kötelezően megadandó személyesnek minősülhető adat:

 • megjegyzés

A felhasználó elfogadja, hogy ezen adatok meg nem adása esetén szolgáltató nem rögzíti a megrendelést.
 

A weboldal böngészése során az oldalak dinamikusan, a felhasználó beavatkozása alapján kerülnek megjelenítésre. Ezen böngészések során a meglátogatott oldalak, a felhasználó által használt eszköz egyes adatai és IP címe naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek, rögzítésük célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A weboldal egyes részeinek használatakor a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlok (cookie, süti) kerülnek tárolásra a felhasználó által használt eszközre adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a rendszer hatékonyságának növelése céljából. Az adatfájlokban rögzített adatok nem kerülnek hozzárendelésre a felhasználóhoz. A felhasználónak böngészőjében ezen adatfájlok kapcsán lehetősége van azokról értesítés kérésére, valamint azok kikapcsolására. Ezen adatfájlok kikapcsolása esetében a felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldal kosár funkciója és megrendelő felülete nem működik megfelelően, így a termékrendelés rögzítése nem lehetséges.
 

Jelen weboldal a Google Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), a böngésző eszközön elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „sütik” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve a látogató IP-címét) a Google saját szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja a látogatók IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. A böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával a „sütik” használata letiltható, azonban ilyen esetben általában nem lesz az elvártnak megfelelő a weboldal működése sem, egyes funkciók működése hibás is lehet.
 
A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelésre a weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (Avtv.) 3.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

 

Az adatkezelés elvei

Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

 

Alkalmazott adatvédelmi irányelvek

A DEB-SZER Bt. a szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

A DEB-SZER Bt., mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

A DEB-SZER Bt. bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt, érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.

A DEB-SZER Bt. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, azonban azt nem garantálja, hogy a felhasználók a megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó adatokat hallgassanak le.

 

Módosítás

Az üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a weboldal nyitóoldalán.